509 114 004

Kamagra oral jelly

Je pense que vous êtes nombreux à être tentés d’acheter Kamagra Oral Jelly et à vous poser des questions sur cette fameuse et curieuse formule de Kamagra en gelée. Comme sous forme classique (comprimés), le Kamagra Oral Jelly https://www.kamelef.com/kamagra-oral-jelly.html, est un médicament contre la dysfonction érectile chez l’homme adulte. Tout comme dans la version classique en comprimés, l’ingrédient actif est le citrate de sildénafil. Il s’agit simplement d’un mode d’administration différent d’un même médicament, offrant donc la même efficacité dans l’obtention d’une érection satisfaisante pour entamer et terminer un rapport sexuel, sans frustration ni honte.

Zabezpieczenie medyczne imprez jest usługą medyczną  gwarantującą  bezpieczeństwo  uczestnikom oraz organizatorom każdego eventu. To świadczenie medyczne regulowane prawnie, wymagające profesjonalnego przygotowania organizacyjnego oraz zaplecza technicznego.

Do dyspozycji klientów posiadamy:

 • koordynatora Zabezpieczenia Medycznego Imprezy,
 • ambulanse medyczne spełniające Polskie i Europejskie normy,
 • doświadczony personel medyczny,
 • patrole Ratownicze,
 • Punkty Medyczne.

Co powinien wiedzieć każdy organizator imprezy szukający zabezpieczenia medycznego*?:

 • zabezpieczenie medyczne imprez jest świadczeniem medycznym, w związku z czym może być realizowane jedynie przez podmioty lecznicze;
 • podmiotem leczniczym jest jednostka wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą spełniająca szereg wymagań prawnych i sanitarnych, mająca prawo do zabezpieczenia medycznego imprez oraz dostępu do środków farmakologicznych będących na wyposażeniu ambulansu;
 • personel medyczny imprezy powinien być zawsze wyposażony w defibrylator posiadający aktualny przegląd techniczny;
 • defibrylator jest to urządzenie medyczne ratujące życie w przypadku zatrzymania akcji serca;
 • każdy wykonawca usługi musi posiadać aktualną polisę OC dla podmiotu leczniczego, sama polisa OC personelu medycznego jest niewystarczająca do objęcia ochroną wszystkich zdarzeń;
 • udzielanie świadczeń medycznych w ramach zabezpieczenia medycznego imprezy wymaga prowadzenia dokumentacji medycznej każdej interwencji;
 • personel medyczny powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, których potwierdzeniem jest dyplom Ratownika Medycznego, pielęgniarki, lekarza z pełnym prawem wykonywania zawodu.

Klienci którzy sprawdzili nasze uprawnienia i zdecydowali się na skorzystanie z naszych usług to:

 

*podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. 12.34.181.), Ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 06.191.1410.), Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013.217).

Referencje

 • Firma Live-Med Michał Zabłocki świadczyła dla nas usługę zabezpieczenia medycznego imprezy masowej. Przez cały okres współpracy w sposób profesjonalny udzielali świadczeń... zobacz więcej

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 • Pod czujnym okiem zespołu Ratowników mogliśmy czuć się bezpiecznie, a to bezcenne. Pracownicy firmy Live-Med wykazali się dużym profesjonalizmem, czuwając w gotowości, jednocześnie w żaden sposób nie zakłócając... zobacz więcej

  Tax Care S.A.

 • Firma Live-Med przeszkoliła z zakresu udzielania pierwszej pomocy 150 pracowników, doktorantów i studentów Wydziału. Prelegent szkolenia – Pan Michał Zabłocki w sposób bardzo profesjonalny... zobacz więcej

  Uniwersytet Warszawski

Zaufali nam

© 2014 | Live-Med Pierwsza Pomoc & Ratownictwo Medyczne